Multisim

Multisim 10.0

Simulation activity program
Người dùng đánh giá
3.8  (289 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
10.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
National Instruments Corporation

Use simulation environment to capture designs and manage simulation activity. Allows prototyping and testing electrical circuits.

Multisim và Ultiboard 11.0 giới thiệu một số mới tính năng và thứ để bắt thiết kế, mô phỏng hành động và định nghĩa tàu bố trí nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Với tin mới nhất thả Multisim và Ultiboard 11.0, NI tiếp tục tăng thiết kế, đạo chương trình mô phỏng, và bố trí khả năng. Dù trong trường phòng thí nghiệm hoặc một chuyên nghiên cứu thí nghiệm, Multisim 11.0 tăng cường cách thức hiển thị, làm bắt được dễ dàng hơn, và tiếp tục tiến lên dẫn đầu analog mô phỏng khả năng.
Educators cũng giành lại mới công cụ để dạy cho kỹ thuật số thiết kế đề cơ bản, trong khi lợi dụng nảy ra một sự mô phỏng môi trường để nuôi học sinh học.
Thông tin được cập nhật vào: