Multisim

Multisim 10.0

Simulation activity program
امتیازدهی کاربر
3.8  (289 رأی)
رأی شما
آخرین نسخه:
10.0.1 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
National Instruments Corporation

Use simulation environment to capture designs and manage simulation activity. Allows prototyping and testing electrical circuits.

Multisim و Ultiboard 11.0 معرفی تعدادی از ویژگی های جدید و پیشرفت به گرفتن طرح های شبیه سازی رفتار و تعریف مدیره طرح سریع تر و آسان تر است.
با آخرین نسخه از Multisim و Ultiboard 11.0, NI همچنان به افزایش خود را طراحی, شبیه سازی و قابلیت های طرح. آیا در دانشگاه های آزمایشگاهی و یا یک حرفه ای آزمایشگاه تحقیقاتی Multisim 11.0 افزایش تجسم باعث جذب آسان تر و همچنان به پیشبرد پیشرو آنالوگ قابلیت های شبیه سازی.
مربیان نیز به دست آوردن دسترسی به ابزارهای جدید برای آموزش دیجیتال اصول طراحی در حالی که با استفاده از یک در حال تکامل شبیه سازی محیط برای پرورش یادگیری دانش آموز.
اطلاعات به روز شده در: